* Πέραν του πιθανώς αντιπαθητικού χαρακτήρα και της σωματοδομής του, ο Ευ. Βενιζέλος είναι μάλλον ο ικανότερος πολιτικός αρχηγός. Ο πολιτικός του λόγος είναι συγκροτημένος και ουσιαστικός, τα επιχειρήματά του στέρεα. Τα δε τελευταία δύσκολα για τον ίδιο χρόνια έχουν επιδράσει θετικά πάνω του, ωριμάζοντάς τον και κάμπτοντας κατά το δυνατόν την αλαζονεία του. Η εκλογική κατακρήμνιση του κόμματος του φαίνεται να τον απελευθερώνει ακόμα περισσότερο από τις λαϊκιστικές δεσμεύσεις του και να ενισχύει τα εκσυγχρονιστικά στοιχεία στο λόγο και στην πρακτική του.

Advertisements